Lesmateriaal voor de opleiding tot mantrazanger

Studenten portaal
opleiding tot
mantrazanger

Sjemah Jisrael


On your computer
On your computer
On your iPad


1. Luister

hier

naar de

Mantra

met stemmen en instrumenten

2. Leer

hier

de verschillende stemmen op het gehoor

3.

Leer

hier

hier de stemmen met notenschrift op je computer

4.

Leer

hier

hier de stemmen en harmonium met notenschrift en toetsenbeeld op je iPad

5.

Leer

hier

de harmoniumpartij op video

6.

Leer

hier

hier de harmonium partij met notenschrift op je computer

7. Speel en zing

hier

samen met een audio-opname van de mantra zonder harmonium en stemmen, maar met ritme, bass en piano

8. Kijk

hier

naar een uitleg en interpretatie van de mantra

9. Download alle pdf files van het notenschrift

hier

↑↑↑ Ga naar boven ↑↑↑
↑↑↑ Ga naar boven ↑↑↑
↑↑↑ Ga naar boven ↑↑↑
↑↑↑ Ga naar boven ↑↑↑
↑↑↑ Ga naar boven ↑↑↑
↑↑↑ Ga naar boven ↑↑↑
↑↑↑ Ga naar boven ↑↑↑

↑↑↑ Ga naar boven ↑↑↑


↑↑↑ Ga naar boven ↑↑↑
Klik hieronder om rechtstreeks naar de verschillende onderdelen te gaan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Download hier alle pdf files:


a. alle stemmen + harmonium:

download

b. 1e stem + harmonium-3 vingers met toetsenbeeld:

download

9.
Sjemah Israël

De Mantra
Sjemah Israël
Adonai Elohenoe
Adonai Echat

Letterlijke betekenis
Hoor Israël, Adonai, onze God, Adonai is Eén.

Uitleg
Het woord Israël?
Het woord wordt eerst gebruikt in het Oude Testament,
Genesis 32: vers 24 en volgenden. Op een nacht bleef Jakob ( kleinzoon van Abraham)  alleen achter aan de oever van de rivier Jabbok. Daar kreeg hij bezoek van een buitengewoon grote, mooie en sterke man die hem uitdaagde voor een partijtje worstelen. Het worstelen duurde geheel de nacht, de mannen waren aan elkaar gewaagd. Toen de partij bij zonsopgang nog niet beslecht was, sloeg de grote man op het dijbeen van Jakob, waardoor die tijdelijk buiten strijd was en zei: Laat me gaan, want de dageraad komt eraan’.
Jakob antwoordde: Ik zal u niet laten gaan, tenzij u me eerst zegent’.
De man antwoordde: Je zult niet langer Jakob worden genoemd, maar ‘Israël’, want jij hebt met God en de mensen gestreden, en gezegevierd’. Daarna zegende hij hem, en vertrok zonder zelf zijn naam te zeggen.
De twaalf zonen van Jakob (we herinneren ons best Jozef = onderkoning van Egypte, en Beniamin = de jongste) werden de zonen van Israël genoemd, en verspreidden zicht over geheel de wereld. Het nageslacht van één van hen (Juda) werd het Judaïsme of Jodendom, en behield de naam ‘Israël’.
Als we het zo bekijken zijn alle mensen over geheel de wereld kinderen van Israël, en worstelt iedereen op zijn manier met God en de mensen. Zo ervaar ik de mantra een universeel gebed.
Dit stukje bovenstaande tekst over Israël is geschreven door Bea Boomgaert.

Oproep tot eenheid.
Eenheid onder de volkeren, eenheid onder buurten, eenheid in families, in gezinnen en het allerbelangrijkst: eenheid in jezelf. Alle wezens komen uit dezelfde oceaan en keren
weer terug. Het is het ego, het is het idee, dat we een persoon zijn, of een groep zijn, of volk zijn, dat zichzelf in stand moet houden, zich moet verdedigen, het is het idee dat we afgescheiden zijn, dat zoveel ellende, negativiteit, ruzie, agressie en oorlogen veroorzaakt.
Het bewustzijn dat alles één is en dat we onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en elkaar nodig hebben brengt vrede en geluk.

Intentie en zangwijze
Zing dit als een verklaring, een aanroep, een overtuiging, een diep weten van de waarheid. Zing het met volle kracht, uit volle borst. Vooral het eerste woord, Sjemah, is eigenlijk het wakkerschudden van de God in ons, het wakkerschudden van je diepste en ware Zelf. En dan het vervolg:
Je kunt dit gebed dus vooral aan je binnenste richten, en vragen, dat alle splitsingen in jezelf, alle oordelen over jezelf, alle gevoelens, die je onderdrukt, negeert, alle kleine en grote stemmen, die jou vaak zachtjes dingen willen laten weten, dat je meer helderheid krijgt, en dat uiteindelijk alles weer ÉÉN wordt, dat alles er mag zijn. Want alles wat ik voel in mijn lichaam, mijn emoties, alles wat zich in mijn hoofd afspeelt is deel van mij en neem ik serieus.