Open spontane avonden waarin gesprekken plaatsvinden over bv:

• het toepassen van spirituele kennis in het dagelijks leven mbt problemen, issues in het dagelijks leven;

• de betekenis van  “je ware zelf”, “het hoogste zelf”, “je diepste kern of bron”;

• doel

en betekenis

van spirituele verlichting en non-duaal bewustzijn.


Tussen de gesprekken door kunnen er:

• kunnen er korte meditaties plaatsvinden

• momenten van stilte en healing ontstaanof momenten waarin:

• gedichten, Heiku’s, Sutra’s of stukjes tekst worden voorgelezen;

• stukjes muziek worden gespeeld op de piano, harmonium of fluit;

• Marc zijn ervaringen deelt op het spirituele pad


Om de avonden levendiger en geïnspireerder te maken

wordt het gewaardeerd als deelnemers participeren in het gesprek door te reageren en/of  vragen te stellen over spiritualiteit, over het onderwerp van de avond en issues/problemen in het dagelijks leven. Maar ook aanwezig zijn zonder iets te moeten, te hoeven, te zeggen is prima.Praktische info

Avond

Donderdag, wekelijks


vanaf 28 sept 2017


Van 20u15 - 21u30


Geen bijeenkomsten tijdens schoolvakanties.Zorg dat je uiterlijk om 20u10 toekomt. We beginnen exact om 20u15. Later binnenkomen is storend.Kosten


Op donatiebasis. De opbrengst van deze avonden gaat grotendeels naar de Bhakti Devi Foundation in Noord-India. Zij geeft hulp aan (wees)kinderen uit arme gezinnen in de vorm van onderwijs, medische zorg en maaltijden.Aanmelden


Is niet nodig. MAAR: Kijk altijd op de woensdag ervoor hieronder bij meldingen of er een melding is dat de avond niet doorgaat. Wanneer die melding er NIET is, gaat de bijeenkomst zeker door. Je hoeft ons dan zeker niet te bellen of te contacteren.Parkeren


Om onze relatie met onze buren goed te houden hebben wij een parkeerbeleid. Kijk

hier

waar je wel en niet kan parkerenMeldingen

GEEN bijeenkomsten

in december!


Samadhi Avonden
open bijeenkomsten rond praktische spiritualiteit
met Marc Citroen

Welkom!
Welkom!