Praktische info

Les
sen

Individueel op afspraak


Docent

Marc Citroen


Kosten

€ 55,-

per uur,


JNANA YOGA
Wie Ben Ik Nu Werkelijk?


Wie ben ik nu werkelijk

Veel mensen hebben een soort existentiële onrust omdat ze voelen dat dit leven ze niet de volle bevrediging geeft, die ze diepdown willen. Alles waar je vroeger in geloofde lijkt op de een of andere manier niet de kloppen. Je verlangde naar fijn werk, mooie kinderen, een lieve echtgeno(o)t(e), fantastische vrienden, een mooi huis en een mooie bankrekening.

Je kreeg het misschien allemaal en toch… voel je een leegte, alsof er iets niet klopt. Steeds weer opnieuw voel je dat en dan denk je dat er iets fout met je is.


Maar stel nu dat die onrust* en stress* gezonde en intelligente signalen zijn van je geest, ziel en lichaam zijn, die eigenlijk roepen om erkenning en herkenning, dat het een diepe stem van binnen is, die roept en soms schreeuwt om aandacht?


Het is die diepe stem, die je keer op keer vertelt, dat er een diepere realiteit in je leeft, die herkend en gezien wil worden. Het is een realiteit, die meestal verborgen blijft omdat we ons vereenzelvigen met zaken, die van voorbijgaande aard zijn. Het blijft verborgen, omdat we zo druk bezig zijn met onze dagelijkse beslommeringen, focus op de toekomst of op het verleden. Die focus legt als het ware een sluier op onze echte natuur.


Wat is Jnana Yoga

Jnana Yoga is de yoga van kennis. Het is een yoga vorm waarbij je voornamelijk je rationele geest gebruikt om je diepste essentie te doorgronden.

In de Jnana Yoga gebruiken we logica, redeneringen, discussie en gezond verstand om tot realisatie te komen van wie je in essentie bent. Zo leer je o.a. over de

7 belangrijkste obstakels, die je dat beletten. Heldere observatie speelt daar een grote rol in.

Andere speerpunten van het leerproces:

• onderscheid leren maken tussen de 3 belangrijkste niveaus van ervaring.

• vichara***, een meditatietechniek, die je op een directe manier bij je Essentie brengt.


Wat brengt Jnana Yoga mij?

Net zoals alle vormen van yoga, meditatie en mindfulness brengt ook Jnana Yoga door rechtstreekse kennis van je essentie diepe rust, vitale energie en maakt het je gelukkiger.


Vorm

Vanaf september zal het onderricht op individuele basis plaatsvinden. Bij voldoende belangstelling zal er in 2017 een cursusgroep gevormd worden.


Marc Citroen. Kennis en ervaring met Jnana Yoga.

In 1986 (tot 1991) kwam ik voor het eerst in contact met Jnana Yoga door de Nederlandse leraar Alexander Smit, een student van Sri Nisargadatta Maharaji.  Hij maakte mij wegwijs in de Advaita Vedanta, de leer van de non-dualiteit.

Het was Sri H.W.L. Poonja in India, een Jnani**, die mij diepgaand onderricht en antwoorden gaf op mijn brandende vraag: wie ben ik in wezen? Bij hem verbleef ik enkele maanden per jaar van 1992 tot aan zijn dood in 1997. Zijn leermeester was Sri Ramana Maharshi.

Van 2006 tot 2009 volgde ik bijeenkomsten, retraites en trainingen Non-Dualisme bij Douwe Tiemersma, die net zoals Alexander Smit een student was van Sri Nisargadatta Maharaj.**Jnani. Iemand, die voortdurend in zijn essentie vertoeft en niet meer lijdt door vereenzelviging met zijn lichaam, emoties, gedachtes, verleden of identiteit

***Vichara (spreek uit: Vie-tjara) is een onderdeel van Jnana Yoga, waarbij je leert in een rechtstreekse verbinding te staan met de realiteit van dit moment. In dat leerproces ga je zien hoe je  - daarvoor meestal onbewust - uit die verbinding (met hier en nu) stapt door allerlei inadequate mentale en emotionele gewoontes. Die gewoontes blokkeren meestal je creativiteit, je levensenergie en je communicatie met anderen.
Met Vichara leer je hoe je je ingeboren instrumenten zoals aandacht, concentratie en mentale bewegingen zoals associëren, interpreteren en oordelen op een constructieve manier kunt gebruiken.Alexander Smit
Sri Nisargadatta Maharaj
Douwe Tiemersma
Sri Ramana Maharshi
Sri H.W.L. Poonaji
Marc met Poonaji in Lucknow, India,een half jaar
voor zijn overlijden in 1997